Všeobecné podmienky

Vnútorný poriadok, bezpečnostné a ubytovacie pokyny pre hostí.

Hostia sú povinní dodržiavať:

 • zákaz fajčenia v celom objekte
 • nezasahovať do nastaveného elektrického kúrenia a ohrevu vody
 • hasiaci prístroj sa nachádza vo vstupnej chodbe za dverami
 • elektrické ističe sú v sušiarni, hneď pri vstupe do drevenice
 • zákaz chodenia v lyžiarkach,povinné je prezúvať sa v interiéri drevenice
 • neprenášať nábytok
 • prísny zákaz pobytu so psíkom / vzťahuje sa to aj na prípad návštevy /
 • cena za pobyt nezahŕňa záverečný poplatok za upratovanie , ktorý sa
  pri zanechaní poriadku nevyberá /napr. čistý vonkajší grilovací rošt,
  kotlík na guľáš, kuchynský riad,smeti a pod. /

Pri nástupe na pobyt je ubytovacie zariadenie v bezchybnom stave, hostia preberajú kompletnú zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody. Prípadné zistenie škody sú ihneď povinní nahlásiť telefonicky ubytovateľovi.
Hostia nesmú ubytovať počas svojho pobytu žiadne ďalšie osoby bez súhlasu majiteľa.

Majiteľ drevenice si vyhradzuje právo prípadnej kontroly drevenice počas pobytu nahlásených hostí.

STORNO poplatky:
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne / mailom /, prípadne telefonicky 31 dní pred nástupom.

Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať za storno objednaných služieb nasledujúce storno-poplatky:

 • 30 dní pred nástupom – 20% z celkovej ceny pobytu
 • 20-11 dní pred nástupom – 60% z celkovej ceny pobytu
 • 10-0 dní pred nástupom – 80% z celkovej ceny pobytu

Zaplatením platby – zálohy odberateľ akceptuje tieto podmienky v celosti.

Pri porušení ubytovacích pokynov si majiteľ vyhradzuje právo okamžitého zrušenia pobytu všetkých hostí.

Janka Vinklárková